aktuality
Exkurze do Senátu Parlamentu ČR
9. třída navštívila Senát Parlamentu České republiky
16.05.2018
Poznávací výlet v Praze
3. a 4. třída
07.05.2018
Legiovlak
Navštívili jsme Legiovlak.
07.05.2018
Dokumenty k Ozdravnému pobytu v Českém ráji - Krásná
Ozdravný pobyt Krásná - Český ráj
30.04.2018
Zápis do 1. třídy
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
06.03.2018
Úkoly pro osmáky
Český jazyk
09.10.2017
Stravování ve školní jídelně
Reportáž veřejnoprávní České televize
06.10.2015
Školní mléko
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Ovoce a zelenina do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

Kritéria pro přijetí do MŠ
28.04.2017 Mgr. Bc. Miroslava Melicharová   Tisk

Zápis na školní rok 2017/2018

Přijímání dětí do MŠ Ploskovice pro školní rok 2017/2018

I. V MŠ Ploskovice budou pro šk. rok 2017/2018.. 4 přijaté děti.

II. Poslední termín pro podání přihlášky do MŠ je 16. 5. 2017.

III. Pro přijetí do MŠ stanovila ředitelka školy kritéria, podle nichž se vytváří pořadník žadatelů a ředitelka školy podle tohoto pořadníku rozhoduje o přijetí, a to v případě, že je více zájemců než volných míst. Pokud je méně zájemců než volných míst, mohou být přijaty i děti, které daná kritéria nesplňují.

Kritéria pro přijetí do MŠ Ploskovice:

1. Dítě, které dovrší věku 5 let nejpozději 31. 8. 2017, zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí) a ve druhé řadě v obci Býčkovice (včetně místních částí). Dále budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec je žákem základní školy Základní školy a Mateřské školy Ploskovice, příspěvkové organizace, okres Litoměřice.
2. Dítě, které dostalo ve školním roce 2016/2017 odklad školní docházky.
3. Dítě, které dovrší věku 4 let nejpozději 31. 8. 2017, zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí) a ve druhé řadě v obci Býčkovice (včetně místních částí). Dále budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec je žákem základní školy Základní školy a Mateřské školy Ploskovice, příspěvkové organizace, okres Litoměřice.
4. Dítě, které dovrší věku 3 let nejpozději 31. 8. 2017 zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí) a ve druhé řadě v obci Býčkovice (včetně místních částí). Dále budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec je žákem základní školy Základní školy a Mateřské školy Ploskovice, příspěvkové organizace, okres Litoměřice.
5. Dítě, které dovrší věku 4 let a nemá trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí).
6. Ostatní.
Kritéria se vztahují též na děti - občany Evropské unie či občany třetích zemí, které mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

IV. Děti je možno přijímat i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice