aktuality
Tvořivá dílna - Velikonoce
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace!
19.03.2018
Divadelní předstsvení My děti ze stanice Zoo
Osmáci a deváťáci jedou na večerní představení činoherní o klubu v Ústí nad labem
19.03.2018
Zápis do 1. třídy
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
06.03.2018
Fond Sidus
Vracíme dětem úsměvy
05.03.2018
Veselé zoubky
Veselé zoubky - preventivní program pro 1. třídu
21.02.2018
Písničkový kolotoč
hudební pořad
20.02.2018
Tříkrálová sbírka
Koledovali jsme na pomoc Hospicu.
10.02.2018
Přijelo k nám divadlo
7.2.2018 Koník a sněhové pusinky
07.02.2018
Pohádka o bacilech
Divadelní představení Pohádka o bacilech
27.01.2018
Úkoly pro osmáky
Český jazyk
09.10.2017
Stravování ve školní jídelně
Reportáž veřejnoprávní České televize
06.10.2015
Školní mléko
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Ovoce a zelenina do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

Kritéria pro přijetí do MŠ
28.04.2017 Mgr. Bc. Miroslava Melicharová   Tisk

Zápis na školní rok 2017/2018

Přijímání dětí do MŠ Ploskovice pro školní rok 2017/2018

I. V MŠ Ploskovice budou pro šk. rok 2017/2018.. 4 přijaté děti.

II. Poslední termín pro podání přihlášky do MŠ je 16. 5. 2017.

III. Pro přijetí do MŠ stanovila ředitelka školy kritéria, podle nichž se vytváří pořadník žadatelů a ředitelka školy podle tohoto pořadníku rozhoduje o přijetí, a to v případě, že je více zájemců než volných míst. Pokud je méně zájemců než volných míst, mohou být přijaty i děti, které daná kritéria nesplňují.

Kritéria pro přijetí do MŠ Ploskovice:

1. Dítě, které dovrší věku 5 let nejpozději 31. 8. 2017, zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí) a ve druhé řadě v obci Býčkovice (včetně místních částí). Dále budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec je žákem základní školy Základní školy a Mateřské školy Ploskovice, příspěvkové organizace, okres Litoměřice.
2. Dítě, které dostalo ve školním roce 2016/2017 odklad školní docházky.
3. Dítě, které dovrší věku 4 let nejpozději 31. 8. 2017, zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí) a ve druhé řadě v obci Býčkovice (včetně místních částí). Dále budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec je žákem základní školy Základní školy a Mateřské školy Ploskovice, příspěvkové organizace, okres Litoměřice.
4. Dítě, které dovrší věku 3 let nejpozději 31. 8. 2017 zvýhodněny budou děti, které mají trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí) a ve druhé řadě v obci Býčkovice (včetně místních částí). Dále budou zvýhodněny děti, jejichž sourozenec je žákem základní školy Základní školy a Mateřské školy Ploskovice, příspěvkové organizace, okres Litoměřice.
5. Dítě, které dovrší věku 4 let a nemá trvalé bydliště v obci Ploskovice (včetně místních částí).
6. Ostatní.
Kritéria se vztahují též na děti - občany Evropské unie či občany třetích zemí, které mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

IV. Děti je možno přijímat i v průběhu školního roku, pokud je volné místo.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice